TWEEN

A CONTEMPORARY REINTERPRETATION
Taking some inspirations from Turkey’s cultural heritage and unique geographic features, the TWEEN
concept evolves adapting to contemporary attitudes and actively seeks ways to make itself relevant
to what men need today.
TWEEN is about an emotional experience and transit in search of urban men’s identity – showing
how it is going to change by combining some of the traditional values and the innovative techniques.
TWEEN is not just an ordinary fashion brand, but also creates trends in the world. Tween is a brand
which is gathering designing and technology. TWEEN is unique and uses exclusive fabrics. TWEEN
designs functional products; it is a brand which offers different mixes that suit for the customer. It is
a brand which is desired and pursued.
TWEEN’s wardrobe is filled with essential items that have become sort of an icon for all men of taste.
The essence of contemporary styling is in the constant refinement of cut, volume and proportions.
Traditional patterns are revisited, the performance is renovated and functional details are updated.
Evolution continues...
 
 
ÇAĞDAŞ BİR YENİDEN YORUMLAMA
Türkiye’nin kültürel mirasından ve eşsiz coğrafi özelliklerinden ilham alan TWEEN konsepti, çağdaş bir
duruş benimseyerek gelişmekte ve aktif olarak, kendini erkeklerin bugünkü ihtiyaçları ile
ilişkilendirmenin yollarını aramaktadır.
TWEEN, duygusal bir deneyim ve şehir erkeği kimliği arayışı – bazı geleneksel değerler ve yenilikçi
teknikleri bir araya getirerek nasıl değişeceğini göstermek – ile ilgilidir.
TWEEN, sıradan bir moda markası değildir, dünyadaki trendleri de yaratır. TWEEN, tasarım ve
teknolojiyi bir araya getiren, benzersiz, sadece özel kumaşları kullanan, işlevsel ürünler tasarlayan,
müşteriye uygun farklı karışımlar sunan, arzulanan ve takip edilen bir markadır.
TWEEN‟in gardırobu tüm erkeklerin zevkinin bir ikonu haline gelmiş temel parçalarla doludur.
Çağdaş tarzın esansı, kalıp, hacim ve porsiyonların sürekli olarak yenilenmesinden ve adapte
edilmesinden geçer. Geleneksel kalıplar yeniden değerlendirilir, performans yenilenir ve işlevsel
detaylar güncellenir.
Evrim devam eder...
 
 
 

TWEEN: Runway Video (Fall 15)
TWEEN: Runway Video (A/W13)
×
Sign Up
×