IDEA4ID

İDEA4ID was established in Munich, Germany in 2014. The main focus of the brand is to produce exclusive and extraordinary items. Products are 100% handmade from design to end product.
 
Every product has its own identity by its own marks, scratches, and colors. Each piece is exclusively designed for one’s id to enhance the identity. Each leather creation is evaluated as a unique piece and handled by care in each step of the design and production. Sketches are drawn by hand, colors are chosen with the heart, and patterns, cutting, punching, and stitching are done by a wise mind. Years of practice and research in the field of design, as well as 65813 kilometers of travelling by car, plane, and walking, in cities across Europe for the last two years, made them learn about a person's needs that are in motion.
 
IDEA4ID’s team had experienced the requirements and combined them with a natural and long lasting material: leather. Bags are created to fulfill needs. Colors are chosen to be timeless. Each line and curve reflects IDEA4ID's inspirations and soul. Designs are named after different cities in Europe by combining accessories and imprints from there. IDEA4ID designs are aimed to make their owners experience new journeys and make them gain new moments and make those moments eternal with their IDEA4ID bags.
 
Designers of IDEA4ID:
 
SEYHAN DENIZ REIS
 
Born in Munich, Germany, she has been traveling since her childhood. She has been educated in Munich, Italy, and İzmir. Always enthusiastic about drawing, she ended up in Fashion and Design at University, while her interest in international relations led her to study International Relations and the European Union as a second major. After graduating she worked as a freelance designer, prepared ready-to-wear and shoes collections and made-to-order designs. She taught elementary school children in different age groups how to design. A master's degree in design followed her professional career. Then she traveled and lived in Italy for a period of time. In between, after finishing her master thesis, she took a long vacation, with new ideas in mind, and researched to create a new brand. This is how IDEA4ID has come into existence as a leather goods brand.
 
YASEMIN REIS
 
Born in Munich, she has been traveling since her childhood. She loves the idea and the act of traveling. She describes herself as a dreamer, which brought her to study Visual Communication design, and the Multimedia design profession field. Yasemin created a 3D animation, about Sümerbank fabrics, which she used to create a fashion show. Every fabric is chosen in order to reflect its decade. While studying, she founded a landscape architecture company named ‘Reis Gartengestaltung’ in Munich, in 2010. After graduating, she worked as a freelance designer and also in a Multimedia Design agency in Munich. She worked with brands like Bosch, Lufthansa, and Siemens. Those works and projects awoke her inner voice and led to many conversations, research opportunities, preparations, and road trips, which ended in establishing IDEA4ID as a leather goods brand in Munich early in 2014.
 
 
idea4id 2014 yılında, Münih-Almanya'da kuruldu. idea4id tasarımları uzun seyahatlerde şekillendi. Markanın odak noktası özel ve sıradışı deri ürünler üretmektir. Ürünler yüzde yüz el yapımıdır. Her bir ürün üzerindeki işaretleri, çizikleri ve renkleri ile kendi kimliğine sahiptir. İdea4id’nin her parçası özel olarak kimliğinizi pekiştirmek üzere tasarlanır. Tasarım sürecinde her deri tabakası eşsiz bir parça olarak değerlendirilip üretimin her bir aşamasında itina ve özenle ele alınır. Eskizler elle çizilir, renkler hissederek; kalple seçilir, kalıplar, kesim, delme ve dikişler aklı selim bir zihin ile yapılır. Yılların tecrübesi ve tasarım alanındaki araştırma ve son iki yılda 65813 kilometrelik araba ve uçak yolculuğu ile ziyaret edilen Avrupa şehirlerinde yapılan uzun yürüyüşler, hareket halinde olan kimselerin ihtiyaçlarını öğrenmelerini sağladı. Bir diğer deyişle, idea4id tasarımcıları ihtiyaç ve gereklilikleri birebir tecrübe edip, bunları doğal ve uzun ömürlü bir materyal olan deri ile çözümlemişlerdir. Renkler zamansız olmak üzere seçilip, kalıpların çizgileri ve kıvrımları idea4id 'nin ilhamlarını ve ruhunu yansıtır. Hatta, farklı şehir adları taşıyan çantalar ve akseusuarlar oradan izler taşımaktadır. idea4id tasarımlarının amacı kişiyi her seferinde yeni yolculuklara çıkarmak, yolculuk esnasında anılar kazandırmak ve sahip oldukları idea4id çantaları ile o anları ölümsüzleştirmektir.
 
idea4id tasarımcıları kimlerdir?
 
SEYHAN DENIZ REIS
 
Münih, Almanya'da doğmuştur. Küçüklüğünden itibaren seyahat etmektedir. Münih, İtalya ve İzmir'de eğitimlerini tamamlamıştır. Çizime olan tutkusu onu üniversitede moda tasarıma yöneltmiş, uluslararası ilişkilere olan ilgisi ise uluslararası ilişkiler ve avrupa birliği bölümünde çiftanadal eğitimi almaya yöneltmiştir. Mezun olduktan sonra hazır giyim koleksiyonları ve ayakkabı koleksiyonları hazırlamış ve kişiye özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Farklı yaş aralığında olan ilköğretim öğrencilerine tasarımın nasıl yapıldığına dair eğitimler vermiştir. Profesyonel kariyerini tasarım çalışmaları alanında yüksek lisans yaparak pekiştirmiştir. Ardından İtalya'ya seyahat edip bir süreliğine oraya yerleşmiştir. Yüksek lisans tezini bitirdikten sonra uzun bir tatile çıkmıştır. Bu tatile zihninde yeni fikirler ve markanın oluşumu üzerine araştırmalar yapmak üzere çıkmıştır. İdea4id bir deri markası olarak bu şekilde temellenmiştir.
 
YASEMIN REIS
 
Münih'te doğmuştur. Çocukluğundan beri seyahat etmektedir. Seyahatin fikrini çok sevmektedir. Kendini hayalperest olarak tanımlar. Bu tanım onu görsel iletişim tasarımı; multimedya alanında eğitim almaya yöneltmiştir. Yasemin, mezuniyet projesi olarak 3 boyutlu animasyon yapmıştır. Bu proje kapsamında Sümerbank kumaşlarını kullanarak bir defilesi hazırlamış. Seçilen her Sümerbank kumaşı onar yıllık parlak dönemini ve çizgilerini yansıtmak üzere seçilmiştir. Eğitimine devam ederken, 2010 yılında Münih'te ‘Reis Gartengestaltung’ isimli peyzaj mimarlığı şirketini kurmuştur. Mezun olduktan sonra Münih'te Bosch, Lufthansa, Siemens gibi markalar ile çalışan bir Multimedya Ajansında çalışmıştır. Bu onun iç sesini uyandırmış olup değerlendirmeler, araştırmalar, ön hazırlıklar ve seyahatler yaparak idea4id markasını kurmaya ulaştırmıştır.

×
Sign Up
×